Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Arvete haldamine toimub süsteemis E-kyla. Üüriarved jõuavad E-kyla süsteemi ja e-posti aadressile iga kuu 1410. kuupäevaks või puhkepäevale eelnevaks tööpäevaks.

Kui üürileping sõlmitakse peale 1410. kuupäeva, koostatakse üüriarve nelja tööpäeva jooksul.

Üür jagatakse toa kehtivate üürilepingute vahel.

Üür sisaldab kõiki kommunaalmakseid (tarbitud soojusenergia, vesi ja kanalisatsioon, elektrienergia) ja selvepesula kasutamist.


Teemaga seotud

Invoices are managed in the E-kyla system. Invoices arrive into the E-kyla system and onto the e-mail address by the 14th 10th of each month or the business day before the holiday.

If the residential agreement is signed after the 14th10th, the invoice will be compiled within four working days.

The rent will be divided between the effective residential agreements of the room. 

The rent includes all utility costs (heating, water and sewerage, electricity) and the use of the laundromat.


Related topics