Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Saldokanne on lõpetatud üürilepingu saldo (võla või ettemaksu) ületoomine kehtivale üürilepingule. Ettemaksu saldokanne vähendab esitatud arvet saldokande võrra. Võla saldokanne suurendab esitatud arvet saldokande võrra ja ületoodud võlg tuleb tasuda uue kehtiva lepingu arve koosseisus.

A balance entry is the transfer of the balance (debt or advance paymentprepayment) of a terminated residential agreement to the effective agreement. An entry of an advance payment a prepayment reduces the current invoice by the amount of the balance entry. An entry of a debt increases the current invoice by the amount of the balance entry and the debt will be included in the invoice of the effective residential agreement.