Üürilepingu alustamine / Commencing the residential agreement

Üürilepingu alustamise aluseks on kohataotluse täitmine ning sellele tehtud kohapakkumise vastuvõtmine, mille põhjal sõlmitakse kahepoolselt allkirjastatud üürileping. Üürilepingu alustamise protseduur on sama, olenemata sellest, kas tegemist on esimese või mitmenda üürilepinguga.

Kohataotlusest esmase üürilepinguni:

  1. Kohataotluse täitmine

  2. Kohapakkumise aktsepteerimine E-kylas

  3. Tagatisraha tasumine

  4. Üürilepingu allkirjastamine

  5. Võtmed kätte

 


Teemaga seotud

Lisaks võib huvi pakkuda:

In order to commence a residential agreement you need to fill out an application on our homepage and accept the accommodation offer you receive after which we will sign a residential agreement with you. The procedure for commencing a residential agreement is the same whether it is the first time or the second time.

From application to residential agreement:

  1. Filling out an application

  2. Accepting the accommodation offer

  3. Paying the deposit money

  4. Signing the residential agreement

  5. Receiving the keys

 


Related topics

Additionally