Üürileping / Residential agreement

 

Selleks, et üliõpilaselamus muretult elada kuni oma õpinguteperioodi lõpuni, palume tutvuda üürilepingu üldtingimuste ja sisekorraeeskirjaga:

MTÜ Tartu Üliõpilasküla Üürilepingu üldtingimused (kehtiv alates 01.08.2021).

In order to enjoy your stay at our residential halls throughout your studies, please read the General Terms and Conditions of the Residential Agreement carefully:

General Terms and Conditions of the Residential Agreement (valid from 01.08.2021).

Teemaga seotud

·         Üürilepingu alustamine

·         Üürilepingu muutmine

·         Üürilepingu lõpetamine

Related topics

·         Commencing the residential agreement

·         Changing the residential agreement

·         Ending the residential agreement