Postipakk / Post

Tartu Üliõpilasküla töötajad ei võta vastu kulleriga kohaletoimetatavaid postipakke, mis antakse üle allkirja alusel. Kui üürnikku paki saabumise hetkel üliõpilaselamus ei ole, peab üürnik volitama postipakki vastu võtma kedagi oma tuttavatest.

Postiljoni toodavad kirjad ning postkontori teated jagatakse üürnike postkastidesse.

Postiljoni toodavad väikepakid tuuakse Raatuse 22 klienditeeninduse keskusesse ning üürnikule saadetakse paki saabumise kohta teade. Üürnik saab paki kätte Raatuse 22 klienditeeninduse keskusest isikut tõendava dokumendi alusel.

 

The employees of Tartu Student Village do not accept parcels delivered by a courier which need to be signed for. If the tenant is not in the residential hall at the time the parcel arrives, the tenant must authorize one of their acquaintances to receive the parcel.

Letters and post office notices delivered by the postman are distributed to the tenant’s mail slots.

Small parcels delivered by the postman are brought to Raatuse 22 customer service center and the tenant is notified of the arrival of the parcel. The tenant can receive the parcel from Raatuse 22 customer service center by showing their ID card or passport.