Tasumine / Payment

 

  • Üüri maksmise tähtaeg on iga kuu 24. kuupäev. Hilisemal tasumisel on õigus Üliõpilaskülal küsida viivist 0,02% päevas.

  • Üüriarve eest saab tasuda pangaülekandega kasutades arvel olevaid pangaandmeid või sularahas.

  • Ülekandega tasumisel tuleb kirjutada selgituseks üüriarve number ja märkida arvel olev viitenumber. Viitenumbri märkimata jätmisel laekub summa maksja arvelduskontole tagasi. Viitenumbri valesti märkimisel ei jõua tasutud summa õigele lepingule.

  • Viitenumbrid muutuvad vaid seoses uue üürilepingu sõlmimisega kolimisel. Kui Teie arveid tasub teine isik, palun teatage tasujale kolimisega muutunud viitenumber.


Teemaga seotud

  • The payment date for the invoices is the 24th of each month. In case of delayed payment, the Student Village has the right to charge a late payment interest of 0.02% per day.

  • Invoices can be paid via bank transfer using the bank information on your invoice or in cash.

  • When making a bank transfer, write the number of the invoice on the details line and write the reference number on the reference number line. If the reference number is missing, the amount paid will be transferred back to the bank account of the payer. If the reference number is incorrect, the amount paid will not reach the right contract.

  • Reference numbers will only change in connection with signing a new residential agreement after moving. If someone else pays your invoices, please inform the payer of the new reference number after your moving.


Related topics