Kaasüürniku lisamine / Adding a co-tenant

Elanikul, kes üürib üksi tervet 2-kohalist tuba, on soovi korral võimalus võtta oma tuppa kaasüürnik.

  • Esitada Üliõpilaskülale (info@campus.ee) avaldus kaasüürniku lisamiseks:

AVALDUS KAASÜÜRNIKU LISAMISE KOHTA

 ______________________________Ees- ja perekonnanimi

______________________________Üliõpilaselamu aadress

Soovin lisada oma üürilepingule nr ­­­­_______________ kaasüürnikuks

nimi: __________________________________________________

isikukood: ______________________________________________

telefoni nr: ______________________________________________

alates __________________ (kuupäev).

 Kuupäev:                                            Üürniku allkiri:

  • NB! Kui on soov võtta vastassoost kaasüürnik, siis on eelnevalt vaja korterinaabritel saata Üliõpilaskülale vastav nõusolek e-mailile

  • Peale kaasüürniku lisamist digiallkirjastatakse üürileping uuesti.

Tenants who rent the entire twin room alone have the option of adding a co-tenant in their room.

In order to add a co-tenant you need to send an application to info@campus.ee.

APPLICATION TO ADD A CO-TENANT

_______________________First and last name

_______________________Address of the residential hall

I request to add a co-tenant to my residential agreement no_______________________

First and last name_______________________

ID code___________________________________

Phone number____________________________

Starting from (date)_______________________

Date_________________ Tenant’s signature________________

NB! If you wish to add a co-tenant of the opposite sex then you need to get your flatmates approval and have them send an e-mail to info@campus.ee to inform us.

After the co-tenant has been added, the residential agreement must be signed again.