Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kõik kohataotlused registreeritakse saabumise järjekorras (kuupäev ja kellaaeg). Kohataotlused on ühtses järjekorras sõltumata taotluste sisust. Seega ei tähenda taotluse järjekorranumber ilmtingimata seda, et kõik taotlused enne Teie oma peaksid saama rahuldatud. Kui Teie sooviks on saada koht ükskõik millises majas, aga enne Teid on järjekorras ridamisi taotlusi näiteks vaid ühekohalistele tubadele, siis üksiku koha vabanemisel tehakse pakkumine just Teile vaatamata sellele, et enne Teid on veel paljud avaldused rahuldamata.

Kahjuks ei ole meil võimalik täpselt ennustada kui kaua taotletud kohta ootama peab või millal me täpselt kohapakkumise saame saata. Lepingu lõpetamiseks peavad üürnikud meid ette teavitama 30 päeva, seega saame infot vabanevatest kohtadest kuu aega ette. Sellest tulenevalt ei oska me ka eeldada millal või kui palju kohti vabaneb lähiajal.

All applications are registered in the order of arrival (date and time). All applications are in the same queue regardless of the content on the application. Therefore, the queue number of your application does not necessarily mean that all applications before yours should be approved. For example, if you are applying for one place in a twin room and there are single room applications before yours then you will get an offer before them if we have an available place in a double room.

Unfortunately, we are unable to predict exactly how long the wait for the requested place will be or when exactly we will be able to send the offer. Tenants can terminate their residential agreements with 30 days notice, that means we only know about available places one month ahead. Consequently, we cannot predict when or how many places will become available in the near future.