Kohataotlejale / Applicant

KOHA SAAMISEKS VAJALIKUD SAMMUD

TUTVUGE ELAMUTE INFO JA TINGIMUSTEGA

TÄITKE KOHATAOTLUS

Täites kohataotluse luuakse Teile e-kyla kasutajakonto, mille andmed saadetakse sisestatud e-posti aadressile. E-kyla kaudu on võimalik igal ajal hallata kõike kohataotluse ja üürilepinguga seonduvat.


Teemaga seotud

THE PROCESS OF GETTING A PLACE IN A RESIDENCE HALL

GET ACQUAINTED WITH THE RESIDENCE HALLS AND THEIR CONDITIONS

FILL IN THE APPLICATION

By submitting an application an account in E-kyla will be created for you and the log in information will be sent to you after you have signed your residential agreement. The E-kyla system is meant for managing your residential agreement and following your invoices.


Related topics