Teise tuppa või üliõpilaselamusse kolimine / Moving to another room or residence hall

Kui tekib soov kolida teise tuppa või elamusse, tuleb esitada E-kylas uus kohataotlus ning jääda ootama kohapakkumist. Kohataotlus kehtib 30 päeva ning seda tuleb selle aja jooksul kuni uue lepingu sõlmimiseni pikendada.

KEHTIVA ÜÜRILEPINGU LÕPETAMINE

Pärast kohapakkumise saamist tuleb see E-kyla süsteemis aktsepteerida. Kehtiva üürilepingu lõpetamise algatab üliõpilasküla kliendihaldur eelnevalt kokku lepitud kuupäevaga.

UUS ÜÜRILEPING

Uus üürileping saadetakse Teie e-mailile digitaalseks allkirjastamiseks umbes 1 nädal enne lepingu jõustumise kuupäeva. Uus üürileping algab kehtiva lepingu lõppemisele järgneval päeval.
Vajadusel tuleb enne üürilepingu allkirjastamist tasuda juurde tagatisraha vastavalt e-mailile saadetud tagatisraha arvele.

KOLIMINE

Uue üürilepingu alusel saab klienditeenindusest (Raatuse 22) uue üüripinna võtmed ja läbipääsukaardi (läbipääsuvahendid).
Uue üüripinna võtmed saab välja võtta eelmise lepingu lõppemise päeval.

EELMISE ÜÜRIPINNA ÜLEANDMINE

Hiljemalt eelmise lepingu lõppemise kuupäevaks tuleb tagastada eelmise üüripinna läbipääsuvahendid. Üüripinna korrasolekut kontrollitakse üliõpilasküla esindaja poolt pärast üürniku välja kolimist ja läbipääsuvahendite üle andmist.

If you wish to move to another room or residence hall you need to make a new application throught the E-kyla system and wait for the accommodation offer.

ENDING THE CURRENT HOUSING CONTRACT

After receiving the accommodation offer you should accept the offer from E-kyla system. The client manager will then initiate the termination of your current housing contract on a prior agreement about the terimation date.

NEW HOUSING CONTRACT

The new contract must be signed in the Student Village office at the latest on the date of the termination of the current housing contract.

If necessary, the additional deposit must be paid approximately 1 week before concluding a new contract by bank transfer according to the issued invoice.

MOVING

After signing the new housing contract, you will get your new keys and proximity card from the Raatuse 22 client service center.

The keys to the new rental space will be issued at the earliest on the date of termination of the previous agreement.

HANDING OVER YOUR FORMER ROOM

The keys and proximity card of your former room must be returned at the end date of your former contract. The hall manager will check the cleaned room and communal areas after you have moved out and returned the keys and proximity card.