Lisateenused / Additional Services

 

Tartu Üliõpilasküla pakub üürnikele lisateenuseid, mis parandavad majutuse kvaliteeti ja mugavust.

Internetiühendus

Kõikide üliõpilaselamutes on WiFi (võrk eduroam) ühendus, mis on kasutajatele tasuta. Lisateenust pakub Tartu Ülikooli IT osakond. Täpsem info interneti kohta: eduroam. Probleemide korral tuleb pöörduda TÜ IT osakonna arvutiabi poole tel: 737 5500 või arvutiabi@ut.ee.

Selvepesula

Kõikides elamutes on tasuta selvepesula. Pesuvahend tuleb endal kaasa tuua.

Jalgrattaparkla või jalgrataste hoiuruum

Kõikide üliõpilaselamute juures või üliõpilaselamus sees on võimalik üürnikul oma jalgratast hoida. Jalgratta hoidmine jalgrattaparklas või hoiuruumis on tasuta.

Auto parkimine

Kõikide elamute juures on suuremad või väiksemad parklad, kuhu üliõpilasküla üürnikud saavad oma auto tasuta parkida (va Raatuse 22 üliõpilaselamu parkla), kui selleks on vormistatud parkimisluba. Luba vormistatakse konkreetsele autole registrinumbri järgi, sõiduki vahetamisel tuleb ka luba ümber teha. Luba vormistatakse konkreetse üliõpilaselamu juurde.

Parkimisloa saab vormistada üliõpilaselamu Raatuse 22 valvelauas või e-posti teel. Selleks tuleb teada anda oma nimi ning kasutatava auto registrinumber. NB! E-posti teel tuleb luba vormistada E-R 8.00-16.00. Klienditeeninduse keskuses (üliõpilaselamu Raatuse 22) saab parkimisluba vormistada ööpäevaringselt.

NB! Parkida võib üliõpilaselamu parklas alles siis, kui parkimisluba on olemas / e-posti teel on saabunud parkimisloa taotlusele kinnitus. Külalistele parkimisluba ei väljastata.

Raatuse 22 üliõpilaselamu juures on parkimine tasuline. Parkimise hinnad on välja toodud hinnakirjas

Üliõpilaselamute Paul Kerese 14, Väike 6 ja C.R.Jakobsoni 41 üürnikud parkimisluba vormistama ei pea.

 

Prinditeenus

Üliõpilaselamutes Raatuse 22 ja Pepleri 14 on avalik prinditeenus. Seadmega on võimalik ka paljundada ning skaneerida.

Tartu Student Village provides several services to its tenants in order to make your stay more comfortable and pleasant.

Internet connection

All the dormitories have WiFi (eduroam) which is free for the users. The service is provided by the Tartu University IT department. More information about the internet: eduroam. If you’re having problems, then contact the Tartu University IT department’s computer help by calling 737 5500 or writing arvutiabi@ut.ee.

Laundromat

Free self-service laundry and dryers are located in every residence hall. Bring your own detergent.

Bicycle storage room

The tenant can park their bicycle in or around every residence hall. The bike can be registered at the client service center at Raatuse 22. Bicycle parking or storage if free.

Car parking

The residence halls have various size parking lots where the tenants can park their car for free (except for Raatuse 22) if they have registered their car and have a parking permit. The permit is issued for a specific car using the registration number, when changing the vehicle, the permit must also be changed. The permit is issued for a specific residence hall.

The parking permit can be issued via e-mail or at the client service center at Raatuse 22. To do so, we need the tenant’s name and the registration number of the car.

NB! The parking permit can be issued through e-mail only on work days Monday – Friday from 8-16. The permit can be issued 24/7 from the client service center at Raatuse 22.

NB! Parking at the residence hall’s parking lot is allowed only when the parking permit has been issued or confirmed by e-mail. Guests are not issued a parking permit.

The only paid parking is at the Raatuse 22 residence hall parking lot. Parking prices can be found in the price list.

The tenants at Paul Kerese 14, Väike 6 and C.R.Jakobsoni 41 at Viljandi do not have to apply for a parking permit.

Printing service

A public printing service is available at the Raatuse 22 and Pepleri 14 residence halls. The machine can also be used for copying and scanning.