Üürilepingu pikendamine / Extending the residential agreement

Kõik üürilepingud sõlmitakse tähtajalised käesoleva õppeaasta lõpukuupäevani.

Soovi korral on kehtivat üürilepingut võimalik pikendada järgmise õppeaasta lõpuni, kui üürnik jätkab õpinguid Tartu Ülikoolis.

Pikendamiseks:

  • Saata vabas vormis sooviavaldus vähemalt 30 päeva enne kehtiva üürilepingu lõppemist info@campus.ee e-mailile.

  • Pikendada saab kehtivaid üürilepinguid Tartu Ülikooli üliõpilastel, kellel ei ole sooviavalduse saatmise hetkel üürivõlgnevusi.

  • Sooviavalduse esitajale saadetakse pikendatud üürileping digiallkirjastamiseks.

 

All residential agreements are signed until the end of the ongoing academic year.

Residential agreements can be extended until the end of the next academic year if the tenant continues to study in the University of Tartu.

To extend the agreement:

  • Send a free form request to info@campus.ee at least 30 days before the expiration of the valid residential agreement.

  • Valid residential agreements can be extended for students of the University of Tartu, if the student does not have any unpaid invoices.

  • A new residential agreement will need to be signed at the Student Village office.