Hinnakiri / Price list

Üüri info leiab iga üliõpilaselamu juures: https://www.campus.ee/elamud/.

 

Teenused:

 

Pesu pesemine üliõpilaselamu selvepesulas 

tasuta

Pesu kuivatamine pesukuivatis

tasuta

Auto parkimine Raatuse 22 parklas

15 €/kuu

Teise auto parkimine Raatuse 22 parklas

30 €/kuu

Toa võtme/ läbipääsukaardi laenutamine

3 €/päev

Voodipesukomplekt

53 €

Kulude hüvitamise määrad:

 

Läbipääsukaardi asendamine üürniku poolse kaardi rikkumise, kaotamise, tagastamata jätmise korral

10 €

Korteri/ toa võtme asendamine kaotamise või tagastamata jätmise korral

35 €

Lukusüdamiku vahetamine võtme kaotamisel Nooruse 7, Narva 89 elamutes

30 €

ATS süsteemi kontroll, kui üürnik on eemaldanud suitsanduri, selle kinni katnud või on üürniku tegevuse tõttu (suitsetamine, toas toidu valmistamine) ATS süsteem käivitunud

150 €

Ruumide koristamine üürilepingu lõppemisel, kui üürnik on ruumid lepingu lõppemisel koristamata jätnud või on koristanud ebapiisavalt

30 €

Üürniku tegevuse tõttu turvaekipaaži väljakutse hüvitamine

35 €

WC poti ummistuse likvideerimine

20 €

Duši trapi ummistuse likvideerimine

20 €

Köögivalamu ummistuse likvideerimine/ puhastamine

20 €

Remonti vajava pliidi puhastamine

10 €

Üliõpilasküla poolse tööjõukulu ühe tunni hind üliõpilaselamutes tekkinud
kahjujuhtumite likvideerimisel (ei sisalda materjali kulu)

20 €/tund

Maksekäsu kiirmenetluse kulud:

 

      riigilõiv minimaalselt

45 €

      võla sissenõudmiskulud

40 €

Service prices:

 

Washing machine usage in self-service laundry 

free

Using laundry dryer

free

Car parking in Raatuse 22 parking lot

15 €/month

Additional car parking in Raatuse 22 parking lot

30 €/month

Room key/proximity card rental

3 €/day

Bed linen

53 €

Compensation for expenses:

 

Proximity card replacement

10 €

Key replacement

35 €

Lock replacement in Nooruse 7, Narva 89 buldings

30 €

ATS system check if tenant has caused smoke detector damage or error by smoking, cooking, covering or removing the detector

150 €

Cleaning if tenant has not properly cleaned the room after termination of the contract

30 €

Security service call caused by tenant activity

35 €

Toilet blockage clearing

20 €

Shower blockage clearing

20 €

Kitchen sink blockage clearing

20 €

Stove cleaning

10 €

Labor costs for damage caused by a tenant (doesn’t include the cost of materials)

20 €/hour

Late payment penalties:

 

      State tax

45 €

      Late payment processing

40 €