Ohutus / Fire safety

TULEOHUTUS

Kord aastas viime kõikides elamutes läbi evakuatsiooniõppusi. Alljärgnevalt tuletame meelde õiget käitumist olukordades, mille vastu on nimetatud õppuste käigus enim eksitud.

 • Vajadusel viivitamatu evakueerumine

Evakueerumise vajadusel ärge viivitage. Jätke pooleli olev toidu valmistamine katki, lülitage pliit välja, sulgege toas aken ning evakueeruge. Selle käigus andke võimalusel ka naabritele ohuolukorrast hõigates ja ustele koputades märku. Ärge lukustage evakueerumise käigus uksi, kuna päästemeeskond peab kõik tulekahju piirkonnas olevad ruumid üle kontrollima veendumaks, et puuduvad kannatanud. Kasutage alati lähimat ohutut, st suitsuvaba evakuatsiooniteed.

 • Soojad üleriided külmemal hooajal.

Tulekahju korral võib juhtuda, et väljas tuleb oodata kauem, seega haarake evakueerudes kaasa soojemad üleriided, et mitte asjatult külmetuda.

 • Evakueerumisel ei tohi siseneda suitsu täis ruumi.

Ärge sisenege suitsu täis ruumi, koridori või trepikotta, sest nii seate oma elu ohtu. Lisaks saab suitsu täis ruumi ukse avamise käigus põleng hapnikku juurde ja põlemine intensiivistub. Ühtlasi pääseb suits avatud ukse kaudu sinna, kus seda eelnevalt ei olnud ning nii seatakse ohtu kõik selles piirkonnas olevad inimesed.

 • Tuleb selgeks teha maja evakuatsiooniteed.

Tutvuge üliõpilasküla teadete tahvlil ja kodulehel oleva tuleohutusjuhendi ning evakuatsiooni-skeemidega.

 • Tuppa lõksu jäädes tuleb endast märku anda.

Kui toast või korterist ei saa suitsu või tulekahju tõttu lahkuda, siis tihendage võimalusel uks märja wc-paberi, käteräti või muu riideesemega ning minge aknale ja andke endast märku väljas viibivatele inimestele või helistage hoone personalile.

 • Juhinduge päästemeeskonna, turvafirma või maja personali juhistest.

Elamusse võib uuesti siseneda, kui päästemeeskond on selleks loa andnud. Kui jõuate elamu juurde hetkel, mil alarmkellad töötavad ja elanikud evakueeruvad, jääge ootama ning ärge sisenege elamusse.

Tutvu majade evakuatsiooniskeemidega siin.

FIRE SAFETY

Once a year we conduct evacuation exercises in all residence halls. The following is a reminder of the correct conduct in emergency situations and an overview of the most commonly made mistakes.

 • Immediate evacuation

Do not stand around during evacuation. Stop your cooking, turn off the stove, close your window, and evacuate. If possible, alert your neighbors by shouting and knocking on their doors. Do not lock doors because the rescue team needs access to all the rooms in the emergency area to make sure there are no casualties. Always use the nearest and safest route to evacuate and make sure it is clear of smoke.

 • Warmer clothes in a cold season

Sometimes you have to wait outside for a while during a fire, so make sure you bring warm clothes with you so you would not freeze.

 • You must not enter a room full of smoke when evacuating

Do not enter a room or a hallway if you see smoke in there because this will endanger your life. Moreover, if you open the door to a room full of smoke, the incoming oxygen will fuel the fire. Smoke will also leak to rooms which were previously clear of it, therefore you will endanger everyone in the area.

 • Learn the evacuation routes of your residential hall

Get acquainted with all the information regarding fire safety and evacuation routes presented on the news board of your residential hall as well as our homepage. Fire safety is also explained in Annex 3 of the Residential Agreement.

 • If trapped inside, you must try to draw the attention of others

If you are unable to leave your room or flat because of smoke and/or fire, plug the door with a wet cloth or wet toilet paper. Then try to draw the attention of the people outside or call the hall personnel.

 • Follow the instructions of the rescue team, security officers, or the hall personnel

You may return to the building once the rescue team has declared it safe. If you arrive to the building while the alarm bells are ringing and residents are evacuating, wait outside. Do not enter the building.

You can see student residence’s evacuation scemes here.