Juhendid üürnikeleEsmakursuslased / First-year international students

Esmakursuslased / First-year international students

____________________________________________________

2023. aasta esmakursuslased saavad kohataotlusi esitama hakata alates juulist 2023.

Soovitame kohataotluse esitada väljakuulutatud kuupäeva esimestel minutitel.

Esmakursuslaste üürilepingu alguse kuupäevaks on 25.august või varasem kuupäev.

 

Tartu Üliõpilasküla pakub majutust eelisjärjekorras Tartu Ülikooli üliõpilastele.

Vabade kohtade nappuse tõttu saame õppeaasta alguses kohti pakkuda vaid Tartu Ülikooli üliõpilastele. Kohta taotleda võivad ka teiste kõrgkoolide üliõpilased, kuid kohti saame neile pakkuda alles siis, kui esmane Tartu Ülikooli üliõpilaste kohataotluste vajadus on rahuldatud.

  • Olümpiaaditulemusega eritingimustel ülikooli vastu võetud üliõpilased saavad kohataotluse esitada juuli 2023. Hiljem on võimalus kohta taotleda teiste üliõpilastega samadel alustel.

NB! Esmakursuslase eelisjärjekord ei laiene ühekohalistele tubadele ja kortertüüpi tubadele, sest nendele toatüüpidele on pikk järjekord.

Soovitame esitada kohataotluse „ühele kohale kahekohalises toas“ või “kahele kohale kahekohalises toas”. Hiljem, kui esimene leping on sõlmitud, saab jääda järjekorda sobivamale toatüübile.

Kui on kindel soov sügisel üliõpilaselamus elada, siis peaks esmakursuslane kohataotluse esitama ja üürilepingu sõlmima kohe pärast esmakursuslastele määratud tähtaja saabumist.

  • NB! Soovitame kohapakkumist ilma üliõpilaskülaga eelnevalt kontakteerumata mitte tagasi lükata, nii võib juhtuda, et uut pakkumist niipea ei tehta ja jääte kohast ilma. Kui tundub, et esimesena tehtud pakkumine Teile ei sobi, siis võtke kindlasti üliõpilaskülaga ühendust aadressil info@campus.ee või telefoni teel +372 7424400.

Kui soovite tuba jagada konkreetse toanaabriga, siis tuleb mõlemal täita kohataotlus, märkides sinna, et soovite 1 kohta 2-kohalisest toast ning alalõiku „Muud kommentaarid“ tuleks märkida selle inimese ees- ja perekonnanimi, kellega tuba jagada soovite. Kohapakkumisi tehes püüame esitatud toanaabrisoove arvestada. Kui esitate oma toanaabrisoovi alles lepingut sõlmima tulles, siis ei pruugi enam olla võimalik ümberpaigutusi teha.

 

___________________________________________________

There are two application periods:

  • June 2023- period to apply for autumn semester

  • January 2023- period to apply for spring semester

We recommend that you submit your application as early as possible.

 


Students of the University of Tartu are prioritised when making housing offers.

Due to the shortage of available places at the beginning of the academic year, we can only offer places to students of the University of Tartu. Students from other universities can apply for a place, but we can only start making offers for them after we have accommodated the students of the University of Tartu.

  • Students admitted to the University of Tartu on special conditions such as a cum laude graduate or based on olympiad scores can apply for a place July, 2023. Later, you can apply for a place on the same basis as other students.

NB! The first-year student queue does not extend to single rooms and apartment type rooms, as there is a long queue for these types of rooms.

We recommend that you apply for ‘one place in a twin room' or “two places in twin room”. Later, when the first residential agreement has been signed, it is possible to apply for a more suitable room type.

  • NB! We advise you not to reject a place offer without first contacting the Student Village because you may not receive a new offer any time soon and you will lose your chance of getting a place. If you feel that the first offer is not suitable for you, please do not hesitate to contact the Student Village at info@campus.ee or by phone +372 7424400.

If you would like to share a room with a specific roommate, you must both fill out an application for ‘one place in a twin room’ and the include the name of the roommate into the "Other comments" section. When making place offers we try to take roommate wishes into consideration. If you inform us about your roommate wish when you come to sign your residential agreement, we may no longer be able to make the changes.