Oleme rohelised / Lets be green

Prügi sorteerimine

Kõikide üliõpilaelamute juures on neli prügikonteinerit – pakendi-, paberi- biojäätmete- ja olemprügikonteiner. Palume hoolikalt jälgida prügi paigutamist õigesse konteinerisse. Piisab vaid ühest hooletust prügikoti paigutamisest valesse konteinerisse ja kogu majaelanike vaev prügi sorteerimisel on olnud mõttetu, sest konteineritäis sorteeritud prügi saab rikutud ning ei kvalifitseeru enam sorteeritud prügina.

Kui puudub kindel teadmine, millist liiki prügiga tegu on või kui ei ole soovi prügi sorteerida, siis tuleb prügi panna olmeprügi konteinerisse!

      Mõned näpunäited jäätmete sorteerimiseks

 • Puhasta pakendid – kõik pakendid, mis kogutakse olmejäätmetest eraldi pakendikonteinerisse, peaksid olema puhtad ja vajadusel loputatud ning kuivad. Määrdunud pakendid ja paber liigituvad olmeprügisse.

 • Sorteeri jäätmeid liigiti – paberi ja papi konteinerisse paiguta vaid puhas ning kuiv paber ja papp.

 • Toidujäätmeteta mahlapakid, tetrapakid, kilekotid, pudelid, purgid jms liigituvad pakendiks.

 • Kõik muu, sh kilest piimapakid, fooliumist krõpsupakid, toidujäätmed või määrdunud prügi on olmeprügi.

 • Pressi pakendid kokku – pappkarbid, mahlapakid jms tuleks kokku murda, et need võtaksid konteineris vähem ruumi. Väiksemad üheliigilised pakendid võib asetada suuremate sisse.

 • Biojäätmed – tahked biolagunevad köögijäätmed, mis on pandud konteinerisse lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Konteinerisse ei tohi panna vedelaid ja kompostimiseks kõlbmatuid ning mitte biolagunevaid jäätmeid (kilekott, pakend jne).

      Teadmiseks

Vanad patareid

Paljud vanade patareide koostisosad on mürgised ja on loodusesse sattudes või koju sahtlisse jäädes ohtlikud inimese elukeskkonnale.
Üliõpilaselamutes saab vanad patareid jätta elamu fuajees asuvatesse vastavalt märgistatud karpidesse.

Waste sorting

There are 4 separate trash containers at each residential hall - packaging waste, paper and cardboard, bio-waste, and domestic waste. Please make sure you take your trash to the appropriate container. One carelessly thrown trash bag is enough to cancel out all the previous efforts of sorting waste because the contents of the trash container will no qualify as sorted trash.

If you are unsure what type of trash it is or if you are not interested in sorting waste, please take your trash to the domestic waste can!

Some tips for sorting waste

 • Clean the packages – all the packaging waste, which is collected separately from domestic waste, should be clean and dry. Rinsed if necessary. Dirty packaging and paper belongs to domestic waste.

 • Sort the waste by type – place only clean and dry paper and cardboard to the appropriate container.

 • Juice boxes, cartons, bottles, jars etc that contain no food waste is all packaging waste.

 • Everything else, including plastic milk packages, foil chips packs, food waste or dirty trash is domestic waste.

 • Press the packaging waste together – cardboard boxes, juice boxes etc should be folded or pressed together to save space in the container. Smaller packaging can be put into bigger ones of the same type.

 • Bio-waste – solid biodegradable food waste that is placed into the container either in a biodegradable bag or a paper bag. Liquids, non-biodegradable waste (plastic bags, packages etc) or any other waste unsuitable for composts must not be placed into the container.

Test your trash savvy in the game.

Old batteries

Many components of old batteries are toxic and pose a hazard to our natural environment and our health. You can take your old batteries to the designated box at your residential hall.