Kohataotluse pikendamine / Extending the application

Kohataotlust tuleb pikendada iga 30 päeva tagant, vastasel juhul kaotab see kehtivuse ning kohataotlus eemaldatakse ootejärjekorrast ja arhiveeritakse.

Kohataotlust saab pikendada logides sisse e-Kyla süsteemi. Vasakpoolsest menüüribast valida Kohataotlus ning seejärel Pikenda kohataotlus, siis uueneb kohataotlus järgnevaks 30 päevaks.

Kohataotlust ei saa uuesti aktiveerida või pikendada kui see on juba aegunud. Kui on soov endiselt ootejärjekorras olla, peab esitama uue kohataotluse.


Teemaga seotud

The application must be extended every 30 days, otherwise it will expire and will be removed from the queue and archived.

The application can be extended by logging in to the E-kyla system. From the menu bar on the left, select ‘Kohataotlus’ and then ‘Pikenda kohataotlus', then the application will be updated for the next 30 days.

The application cannot be reactivated or renewed once it has expired. If you still wish to stay in the queue, you must submit a new application.


Related topics