Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ajateenistusest tulijtel on võimalus üliõpilaselamus kohta taotleda esmakursuslastega samadel tingimustel.

Tip

Ajateenistuse läbinutel, kes said eelneval aastal eritingimustel ülikooli, laieneb ka üliõpilaskoha taotlemisel eritingimustel Tartu Ülikooli vastu võetud üliõpilaste eelis.