Võlgnevus / Debt

 

  • Üüriarve hilisemal tasumisel lisandub viivis 0,02% päevas.

  • Üüriarveid näeb E-kyla keskkonnas “Üürniku arved” menüü alt.

  • Arvete haldamise lehel on arvete staatus  kuni maksetähtajani “tasuda”. Maksetähtaja möödudes on tasumata või osaliselt tasumata arve staatus “maksmata” (seda ka siis, kui tasuda jäi vaid 0,01 EUR) ja võlaveerus on punasega märgitud tasumata jäänud summa.

  • Kui võlgnetava üüri või muude maksete summa ületab 2 kuu eest maksmisele kuuluva üüri või muude maksete summa on Üliõpilaskülal õigus üürileping erakorraliselt ülesütlemistähtaegu järgimata lõpetada.


Teemaga seotud

  • The fine for delayed payments is 0,02% of the unpaid sum per day.

  • You can see your rent invoices in E-kyla system under the menu “Tenants invoices”.

  • The status of invoices up to the payment deadline on the invoice management page in E-kyla is 'to pay'. At the end of the payment period, the status of an outstanding or partially unpaid invoice is 'outstanding' (even if only 0.01 EUR remained) and the outstanding amount is shown in red in the debt column.

  • The Student Village has the right to cancel the residential agreement without following the terms of cancellation if the amount of the rent or other payments owed exceeds the amount of the rent or other payments payable for two months.


Related topics