Võlgnevus / Debt

 

  • Üüriarve hilisemal tasumisel on üliõpilaskülal õigus küsida viivist 0,02% päevas.

  • Üüriarveid näeb E-kyla keskkonnas “Üürniku arved” menüü alt.

  • Enda arvete maksekohustust on võimalik näha, kui vajutad E-kylas menüül “Lepingud”, seejärel vajuta lepingu Id peale ja lepingul “Maksekohustus” real on võimalik näha sinu hetkelist maksekohustust.

  • Kui võlgnetava üüri või muude maksete summa ületab 2 kuu eest maksmisele kuuluva üüri või muude maksete summa on Üliõpilaskülal õigus üürileping erakorraliselt ülesütlemistähtaegu järgimata lõpetada.


Teemaga seotud

  • For delayed payments, student village has a right to ask 0,02% of the unpaid sum per day.

  • You can see your rent invoices in E-kyla system under the menu “Tenants invoices”.

  • You can see the payment obligation of your invoices by clicking on the “Agreements” menu in E-kyla, then click on the agreement Id and in the “Open balance” line of the agreement you can see your current payment obligation.

  • The Student Village has the right to cancel the residential agreement without following the terms of cancellation if the amount of the rent or other payments owed exceeds the amount of the rent or other payments payable for two months.


Related topics