Kaitseväest tulijad

Kaitseväest naasnutel on võimalus üliõpilaselamus kohta taotleda esmakursuslastega samadel tingimustel.

Kaitseväest naasnutele ei laiene üliõpilaskoha taoltemisel eritingimustel Tartu Ülikooli vastu võetud üliõpilaste eelis. See eelis on ühekordne ja kehtib vaid Tartu Ülikooli eritingimusel vastu võtmise aastal.