Lepingu lõpetamine E-kylas / Terminating the residential agreement in E-kyla

 

Üürilepingut on võimalik lõpetada läbi E-kyla süsteemi.

  1. Selleks tuleb valida vasakul olevast menüüst “Lepingu haldamine”.

  2. Seejärel tuleb lepingu andmete alt äärest valida “Lõpeta leping”.

  3. Süsteemi tuleb sisestada soovitav lepingu lõpetamise kuupäev, milleks on vähemalt 30 päeva hilisem kuupäev.


Teemaga seotud

You can terminate your contract through the E-kyla system.

  1. Log in to the system and select “Lepingu haldamine” from the left side menu.

  2. There you can see your residential agreement details. Select “Lõpeta leping” from the bottom line.

  3. The system will ask you for the termination date, you need to enter a date which is at least 30 days later.


Related topics