Kohataotluse muutmine / Changing the application

Kui soovite kohtaotlust muuta (lisada või eemaldada üliõpilaselamuid, muuta kuupäeva, millal soovite üliõpilaselamusse kolida vms), siis saatke vastavasisuline e-kiri aadressile info@campus.ee ja me teeme vastava muudatuse ilma, et kohataotluse positsioon järjekorras muutuks.

Kui teete ise muudatused või e-kylas uue kohataotluse, siis liigub taotlus järjekorra lõppu.

If you would like to make changes to the application (add or remove residence halls, change the date you want to move in etc.), please send an e-mail to info@campus.ee and we will make the changes for you without changing the position of the application in the queue.

If you make changes by yourself or make a new application in E-kyla, then the application will move to the end of the queue.